Doradztwo

Świadczymy swoje usługi mając na względzie zabezpieczenie interesu Klienta w różnych sytuacjach prawno-podatkowych. Działamy zachowując pełną dyskrecję oraz przestrzegając zasad poufności i ochrony danych naszych Klientów.
Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy - w szczególnie trudnych sytuacjach - to właśnie ją znalazłeś.


Do naszych klientów należą wiodące białostockie firmy, między innymi:

 • PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.
 • PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Białystok S.A.
 • CEFARM Białystok S.A.
 • Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A.
 • PLUM Sp. z o.o.
Oferujemy:
 • Bieżące doradztwo oraz pomoc podatkowo-księgową
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Pomoc w kontaktach z organami skarbowymi
 • Przygotowywanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek oraz aportów.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
 • Sprawdzanie, doskonalenie i opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
 • Przeglądy podatkowe
 • Opracowywanie podatkowej dokumentacji obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe)
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, raportów
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Doradztwo przy konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych sporządzonych wg polskich standardów rachunkowości na zgodne z MSR/MSSF
 • Przygotowywanie części finansowej prospektów emisyjnych