O nas

Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i Partnerzy" powstała w 2009 r. Głównym udziałowcem i założycielem Spółki jest biegły rewident Maciej Piotr Mazur, który przez 10 lat pracował w FBR "Mazur i Jabłoński" Sp. z o.o. oraz pełnił w niej funkcję wiceprezesa.

Partnerami Spółki są biegli rewidenci o wysokich kwalifikacjach zawodowych i ze znaczącym dorobkiem zawodowym oraz wieloletnią praktyką w audytingu, księgowości i doradztwie finansowo-księgowym zdobytą między innymi w strukturze jednej z największych firm audytorskich województwa podlaskiego.


ZAPEWNIAMY:

  • wysoką jakość usług;
  • nadzór biegłego rewidenta nad czynnościami księgowych;
  • zachowanie w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji dotyczących jednostki oraz kontrahentów z nią współpracujących;
  • doradztwo podatkowo-księgowe;
  • udzielanie w trakcie trwania umowy wyjaśnień na zgłaszane przez pracowników jednostki zapytania wiążące się z przedmiotem naszej umowy.

Kadry naszego biura rachunkowego to młodzi, wykwalifikowani księgowi z doświadczeniem w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych oraz obsłudze kadrowo - płacowej. Zatrudniamy również doradcę podatkowego posiadającego kilkuletnie doświadczenie w orzecznictwie w izbie skarbowej w zakresie podatków dochodowych oraz specjalistę ds. kadr i płac z 13-letnią praktyką w zawodzie. Stale współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z zakresu prawa, ubezpieczeń czy systemów informatycznych. Ich wiedzę i doświadczenie, nieustannie pogłębiane poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach i kursach, pozostawiamy do Państwa dyspozycji.Działalność FBR "Mazur i Partnerzy" Spółka z o. o. objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Firma jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3515.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn.:
"ZINTEGROWANY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ