Kontakt

Firma Biegłych Rewidentów
"Mazur i Partnerzy" Spółka z o.o.

15-166 Białystok, ul. Bagienna 1

NIP: 542-314-01-71
Regon: 200295058
KRS: 0000335602
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł

Podmiot wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w PIBR pod numerem 3515

 

Firma Biegłych Rewidentów
"Mazur i Partnerzy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (biuro rachunkowe)

15-166 Białystok, ul. Bagienna 1

NIP:966-209-08-57
REGON:200824628
KRS:0000491264

Tel. (85) 717 12 28, 717 52 75
600 818 247
e-mail: biuro(at)mazuripartnerzy.pl

 
Pokaż Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i Partnerzy" Spółka z o.o. na większej mapie