Projekt"ZINTEGROWANY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆZ przyjemnością informujemy Państwa, że zakończyliśmy prace związane z uruchomieniem wdrażanego przez nasze Biuro nowego systemu finansowo-księgowego. Zakup i wdrożenie tego systemu zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dbając o Państwa czas i wygodę proponujemy nowe rozwiązania usprawniające i przyspieszające obsługę Państwa firm przez nasze Biuro Rachunkowe.

Logując się do portalu internetowego otrzymacie Państwo możliwość wglądu w dane Państwa firmy pochodzące z systemu finansowo-księgowego (z możliwością eksportowania danych w formacie XLS, PDF oraz doc) w tym do:

  • bieżących zobowiązań wobec urzędów skarbowych oraz ZUS,
  • stanu rozrachunków z klientami, w tym informacja o rozrachunkach przeterminowanych,
  • wielkości sprzedaży z możliwością sortowania i filtrowania wg określonych parametrów,
  • poziomu kosztów działalności,
  • stanu środków pieniężnych oraz obrotach na rachunkach bankowych i w kasie,
  • ewidencji środków trwałych,
  • bilansu i RZiS, a także innych raportów skonfigurowanych na Państwa życzenie, do których dane pochodzić będą bezpośrednio z ksiąg rachunkowych

 

 

Otrzymacie Państwo również stały dostęp do platformy wymiany danych "ifolder" umożliwiającej w sposób bezpieczny i łatwy przesyłanie i pobieranie różnych dokumentów pomiędzy Państwem a biurem rachunkowym, między innymi:

  • przesyłanie w formie elektronicznej dokumentów wygenerowanych w Państwa systemach handlowych do naszego biura rachunkowego, co skróci czas poświęcany na wprowadzanie tych dokumentów do systemu finansowo-księgowego i dzięki temu pozwoli Państwu szybciej uzyskać informację o wynikach działalności i bieżących zobowiązaniach podatkowych
  • przesyłanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, co również skróci czas ich rejestracji i księgowania w systemie finansowo-księgowym.
  • pobieranie wszelakich dokumentów przygotowanych dla Państwa przez pracowników biura rachunkowego

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań technicznych przygotowanych przez nas dla Klientów naszego Biura Rachunkowego lub uzyskać informację o świadczonych przez nas usługach prosimy o kontakt e-mail: admin@mazuripartnerzy.pl lub telefonicznie (85) 717 12 28

 

 Tu można obejrzeć przykładowe widoki portalu