Contact

Firma Biegłych Rewidentów
"Mazur i Partnerzy" Spółka z o.o.

15-124 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 26

NIP: 542-314-01-71
Regon: 200295058
KRS: 0000335602
Nominal capital 100 000,00 zł

Tel. + 48 85 717 12 28, 717 52 75
Fax + 48 85 663 33 19
e-mail: biuro@mazuripartnerzy.pl

The company has been entered on the list of business entities entitled to examine financial reports in the KIBR under number 3515

 
Pokaż Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i Partnerzy" Spółka z o.o. na większej mapie